Mavi Beyaz Bozcaada
Mavi Beyaz Konukevi

Y?llard?r aday? ziyaret eden bir sehirlinin adada geçirdigi vakti çogaltma girisimi olarak kurulan Mavibeyaz 4 odal? sirin bir pansiyon.
Odalar?m?z otel dizayn?nda ve çift kisiliktir. Ilave yatak imkan?m?z da bulunuyor.
Yerimiz hemen limanda, feribot iskelesinin tam kars?s?ndad?r.
Alt?m?zda yanyana bal?k lokantalar? ve üzerimizde de yine bize ait bir
cafe-bar?m?z mevcut... Kahvalt?lar? teras?m?zda yap?yoruz, aksamlar? da buras? s?k ve sakin bir bar ortam?na dönüsüyor. Adada çok al?s?k olmad?g?m?z bu yukar?dan seyretme hali sizi buraya bag?ml? hale getirebilir.
Ayr?nt?l? bilgi ve albüm için lütfen t?klay?n?z.
Mavi Beyaz CafeBozcaada'da keyifli bir tatil için Konukeviumuzun üzerinde bulunan teras kat?n? son derece keyifli bir cafeye dönüstürdük.
Manzaras?n? tahmin etmekle olmuyor, üsenmeden yukar? ç?kmal?s?n?z. Adaya yaklasan her tekneyi görebilen bir korsan gibisiniz burada. Üstelik asag?n?n kalabal?g?ndan s?yr?l?p s?g?nabileceginiz bir vaha gibi!
Mavibeyaz her türlü yerli-yabanc? içkiden ve iyi kahveden olusan bir bar menüsüne sahip. Tabi ki içkinizin yan?nda yiyebileceginiz at?st?rmal?klar da bulunuyor.
Sabahlar? kahvalt? servisimiz var. Zaten alt kat?ndaki 4 odal? Konukeviumuzun kahvalt?lar? da bu terasta veriliyor.


Ayr?nt?l? bilgi ve albüm için lütfen t?klay?n?z.